ภูฐาน

New

ภูฏาน พาโร ทิมพู ปูนาคา 5วัน4คืน ซุปตาร์.. ว้าวววว หิมาลัย โดยสายการบิน BHUTAN AIRLINE

THB 59,999 ฿ 59,999
New

บริการพิเศษ ของเรา ** ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก **ให้ทุกท่านได้แต่งกายประจำชาติภูฐาน เข้าร่วมงานโดยทางบริษัทฯจัดเตรียมให้*** ** บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน ** อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง ** บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน ** 10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยคอยบริการจากเมืองไทย ** เยือนประเทศภูฏาน อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ท่องไปในวัดวาอาราม ท้องทุ่งกว้าง และเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

THB 49,900 ฿ 49,900
New

บริการพิเศษ ของเรา ** ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก **ให้ทุกท่านได้แต่งกายประจำชาติภูฐาน เข้าร่วมงานโดยทางบริษัทฯจัดเตรียมให้*** ** บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน ** อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง ** บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน ** 10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยคอยบริการจากเมืองไทย ** เยือนประเทศภูฏาน อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา “มังกรแห่งสันติ” ท่องไปในวัดวาอาราม ท้องทุ่งกว้าง และเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

THB 55,900 ฿ 55,900
Powered by MakeWebEasy.com