ไต้หวัน

New

XW-T35: Super Taiwan 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ด

THB 12,888 ฿ 12,888
New

ไต้หวัน เทศกาลดอกไม้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์

THB 23,900 ฿ 23,900
New

ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์

THB 15,999 ฿ 15,999
New

COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

THB 13,999 ฿ 13,999
New

ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

THB 14,999 ฿ 14,999
New

ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

THB 11,111 ฿ 11,111
New

Wow woW! Taiwan 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

THB 9,999 ฿ 9,999
New

โปรน้องใหม่ บินสบายไปไทเป 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์

THB 13,900 ฿ 13,900
New

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน โดยสายการบินนกสกู๊ด

THB 13,988 ฿ 13,988
New

ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์

THB 12,888 ฿ 12,888
New

ไต้หวัน โคโยตี้ Season 2 - 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไลอ้อน แอร์

THB 13,333 ฿ 13,333
New

**ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต **ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน **ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง

THB 12,987 ฿ 12,987
New

**เหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์-เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื้อหลินไนท์มาร์เกต **ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101- เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป –วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง **

THB 9,555 ฿ 9,555
New

**หนานโถว- วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เจียอี้ **เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –ไนท์มาร์เก็ต **ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

THB 17,900 ฿ 17,900
New

**หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มำร์เก็ต. **ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี อาบน้ำแร่ **เจียวซี-นั่งรถไฟสำยผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขนึ้ตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้

THB 23,999 ฿ 23,999
New

**หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้ **อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต **ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

THB 15,900 ฿ 15,900
New

**ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา **- ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง **ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ท

THB 14,900 ฿ 14,900
New

Highlight จุดเช็คอินที่ 1) ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน 2) ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน 3) กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่วัด บุ๋นบู้ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ 4) ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย 5) ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบนด์เนม 6) เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ 7) ชมไฮไลท์ "หินเศียรราชินี" ที่วนอุทยานหินเหย่หลิ่ว ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้าง 8) ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน 9) ชื่นชมความงามความอลังการของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน

THB 16,900 ฿ 16,900
New

***ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง–ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ***ไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) ***อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 20,999 ฿ 20,999
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **กระเช้าเมาคง - ร้านสร้อย - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – วัดหลงซาน

THB 33,900 ฿ 33,900
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ **พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านสร้อย – ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)

THB 36,900 ฿ 36,900
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

THB 40,900 ฿ 40,900
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ** เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)

THB 36,900 ฿ 36,900
New

**ไถจง - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ชิมชาอู่หลง **สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า+กระเช้าพาโนรามา **หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **วัดหลงซาน - ร้านสร้อย – พิพิธภัณฑ์กู้กง –ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) **อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 36,900 ฿ 36,900
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - DUTY FREE - วัดหลงซานซื่อ **พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านสร้อย – ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

THB 34,900 ฿ 34,900
New

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

THB 42,900 ฿ 42,900
New

**พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว **ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน **เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร – ทะเลสาบดอกบัว - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULEVARD **สวนสนุก E-DA WORLD **พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดฝอกวงซาน

THB 43,900 ฿ 43,900
New

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ ∞ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว ∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

THB 13,988 ฿ 13,988
New

**ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **DUTY FREE – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว **พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านสร้อย – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) - วัดหลงซาน

THB 39,900 ฿ 39,900
New

**หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **ไถจง –ร้านใบชา– ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) **อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ช็อปปิ้งซีเหมินติง– แช่น้ำแร่

THB 15,900 ฿ 15,900
Powered by MakeWebEasy.com