Incentive group

เราพร้อมบริการคณะสังสรรค์ ดูงาน สัมมนา ครอบครัว ทั้งในและต่างประเทศ
ติดต่อเข้ามาพูดคุยปรึกษากับเรา เรายินดีให้บริการในราคาและคุณภาพที่สมเหตุสมผล


หากท่านต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว - พาเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปพักผ่อน - เดินทางกันเป็นครอบครัวใหญ่ -อยากเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัว - เพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานขาย มอบการเดินทางเป็นรางวัลชีวิต - ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเราทางช่องทางต่างๆทั้ง โทรศัพท์ /มือถือ/อีเมลล์ /line /Facebook/skypeเพื่อดำเนินการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวพิเศษเฉพาะท่าน ด้วยช่องทางต่างๆของเรา โดยระบุรายเอียดดังนี้

1. จุดประสงค์ในการเดินทาง เพื่อการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการ
2. สถานที่ที่ต้องการไปเยือน 
3. ช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง( วันที่/ เดือน/ ปี )
4. จำนวนผู้เดินทาง ( การจัดกรุ๊ปส่วนตัว ควรมีจำนวนผู้เดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน)
5. งบประมาณที่ท่านกำหนด
 


 

จากนั้น เราจะตอบกลับโดยการส่งเอกสารโปรแกรม บริการและราคาตามที่ท่านได้แจ้งรายละเอียด
หากท่านมีความประสงค์ให้เข้าพบเพื่อ อธิบายโปรแกรมและราคา เรายินดีค่ะ ( กรุณานัดหมายล่วงหน้า2 วันทำการ )
เมื่อตกลงใช้บริการ คณะเดินทางยืนยันใช้บริการ ทำสัญญาบริการ กรุณาชำระค่ามัดจำตามเงื่อนไข หรือชำระค่าบริการทั้งหมดก่อนคณะออกเดินทาง

 
Powered by MakeWebEasy.com