TAIWAN SONGKRAN CHUM CHAM 5D4N 14 - 18 APR 18 CI 834 - CI 837

**ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ **ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น **นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ **พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้านสร้อย – ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

ประเทศ: TAIWAN 
ระยะเวลา: 5D4N
สายการบิน:  สายการบิน CHINA AIRLINE  

รวมมื้ออาหาร: · อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ระดับโรงแรม:   

                
ขึ้นเครื่อง: ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ช่วงเวลาเดินทาง:  14 - 18 เม.ย. 61       

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์เกาหลี ICN34 บินบ่าย กลับดึก (5D3N) “KOREA ซากุระ บริ้ง บริ้ง” สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

 
THB 16,999 ฿ 16,999
New

HOKKAIDO มั่นแน่ว 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ [XJ]

 
THB 26,999 ฿ 26,999
New

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก (6D3N) “ICN29 KOREA CHERRY BLOSSOM 2019” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

 
THB 14,999 ฿ 14,999
New

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก ICN31 Korea XJ Sakura Lovely 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ( ช่วงสงกรานต์)

 
THB 25,900 ฿ 25,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com