ทัวร์คุณธรรม ทุ่งหญ้านาราถี...คั่วกลิ้ง 8 วัน 6 คืน

ทัวร์คุณธรรม ทุ่งหญ้านาราถี...คั่วกลิ้ง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินชานตง แอร์ไลน์ (SC )

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : PREMIUM TOUR จีน

Share

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์คุณธรรม ทุ่งหญ้านาราถี...คั่วกลิ้ง 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินชานตง แอร์ไลน์ (SC )

พักโรงแรม 4 ดาว    ไม่ลงร้านช้อปปิ้งสินค้ารัฐบาล  ไม่เสียเวลาท่องเที่ยว


วันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง   กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี  (SC8886:03.05-11.55)-เมืองคุยถุน

วันที่สาม   เมืองคุยถุน-ทะเลสาบไซหลี่มู่-ผ่าน หุบโตรกกวอจื่อโถ FRUIT GULLY-เมือง

             อี้หนิง

วันที่สี่      เมืองอี้หนิง-เมืองนาราถี-ทุ่งหญ้านาราถี (รวมรถเล็ก)

วันที่ห้า     เมืองนาราถี-เมืองคู่เอ๋อเล่อ-ทะเลสาบโบ๋ซือถิน (รวมล่องเรือ)

วันที่หก     เมืองคู่เอ๋อเล่อ-เมืองทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-ภูเขาเปลวไฟ-

              บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง

วันที่เจ็ด     เมืองทูรูฟาน-สวนองุ่น-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน (รวมรถแบตเตอรี่)-

               เมืองอูหลู่มูฉี  อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

The Montparnasse ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)

 
THB 39,900 ฿ 39,900
New

มหัศจรรย์ Scandinavia ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน 9 คืน โดยสายการบินไทย

 
THB 139,000 ฿ 139,000
New

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก ICN31 Korea XJ Sakura Lovely 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ( ช่วงสงกรานต์)

 
THB 25,900 ฿ 25,900
New

Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)

 
THB 58,888 ฿ 58,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com